معرفی و بررسی «علم و ایدئولوژی» آلتوسر

 

جلسه معرفی و بررسی کتاب «علم و ایدئولوژی» لویی آلتوسر به ترجمه دکتر مجید مددی

روز دوشنبه 11 دی 96

ساعت 15 تا 17

با حضور:

سید محمد دادگران

مجید مددی

فرشاد نوروزی

 

آدرس: خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2، سرای اهل قلم