کشف قاره تاریخ

 

جلسه بررسی خوانش آلتوسر از مارکس در خانه اندیشمندان علوم انسانی

روز یکشنبه 15 بهمن 96

ساعت 16:30

با حضور:

مجید مددی

فرشاد نوروزی

مهدی گرایلو

 

آدرس: خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی