تبارشناسی هیچ

“لطفا به اشتراک بگذارید” موسسه رخداد تازه در مجموعه دوره های تیرماه خود برگزار می کند: تبارشناسی هیچ دوره اول: دوران کلاسیک مدرس: فرشاد نوروزی آغاز دوره: سه شنبه، ۱۷ تیرماه، ساعت ۱۶ الی ۱۸ تبارشناسی هیچ کلاس فلسفه، “تبارشناسی هیچ” قصد دارد در مواجهه با موضوع هیچ به کنکاشی تاریخی در منظرگاهی فلسفی بپردازد.پرونده هگل و ما در مجله اطلاعات حکمت و معرفت

در این پرونده مقاله شروین طاهری و من نیز چاپ شده است. توضیح تکمیلی در سایت خبرگزاری مهر    کارگاه فلسفه و زبان در دانشگاه الزهرا

برای مشاهده تصویر بر روی آن کلیک کنید. شرکت برای عموم دانشجویان و علاقمندان آزاد است.هیچ؛ در تمنای ارزشی برای ماندن

فرشاد نوروزی   «ای از نژاد مفلوک فانی، فرزند بخت و فلاکت چرا مرا وادار می کنی تا چیزی به تو بگویم که مصلحت آن است که درباره اش نشنوی؟ آن چه از همه بهتر است مطلقاً فراسوی دسترسی توست، زاده نشدن، نبودن، هیچ بودن[i]. اما پس از آن بهترین چیز برای تو هرچه زودتر
مساله نیچه

مسأله نیچه سخنران: فرشاد نوروزی زمان: سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ – ساعت: ۱۷ الی ۱۹ مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- سالن کنفرانس انجمن های علوم اجتماعی ایران انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن جامعه شناسی ایرانجمهوري سكوت

ژان پل سارتر برگردان: فرشاد نوروزی – محمد زرینه   فرهنگ نامه تخصصی فلسفه مواجه سارتر با واژگان همواره نه بر سیاق تحلیل گزاره که بر تنسیق خاستگاه اگزیستانسیالیستی عبارات استوار است و از اینرو باید آثار وی را نه در گزاره های تحلیلی که در بافتار معانی مستتر در کنه آنها و ساحت اندیشگی سارتر دریافت؛ هرچند