دسته: یادداشت

استدلال مولانا

مقدمه اول:پای اهل استدلال چوبین است. ( پای استدلالیان چوبین بود ) مقدمه دوم: هر پای چوبین بی تمکین است . (پای چوبین سخت بی تمکین بود)    {در منطق مقدمه اول اگر کلی نباشد مسئله این نیست اما مقدمه دوم باید کلی باشد که البته اینجا هم هست.) نتیجه: اهل استدلال بی تمکین هستند. مولانا…دیدگاه ها بر مقاله تناقض نومن و فنومن کانت

دیدگاه آقای ابوالفضل قربانیان سلام بر فیلسوف بزرگوار ممنونم از نقدی که بر مطالب آقای کانت نموده اید اما بنده بعنوان دفاع از کانت مطالبی را خدمتتان معروض میدارم ۱- از آنجائیکه علت ها همیشه شناخته شده نیستند ولی در وجود آنها نمی توان شک کرد ۲- نومنی که کانت بعنوان علت یاد می کند…حافظ و تاثیرات

حافظ و خواجوی کرمانی استاد غزل سعدی است نزد همه کس             اما دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو خواجو: همچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما حافظ: کاینچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما خواجو: خرقه رهن خانه ی خمار دارد پیر ما حافظ: روی سوی خانه ی خمار دارد پیر ما خواجو: خرم آن…دریافت حسی مقدم بر تجربه در فیزیکشرح قاعده بسیط الحقیقه

این قاعده یکی از افتخارات حکمت متعالیه است،در پرتو این قاعده می توان به معارف بلندی دست یافت؛از جمله: • جامعیت هویت خداوند بر جمیع هویات • خاستگاه کمالات بودن ذات خداوند • حقیقت تام بودن خداوند • علم خداوند ذات خویش • ظهور ذاتی حق تعالی بر ذات خود • اتحاد نفس ناطقه با…نقد ادبی

نقد لغوی- صوری منظور از نقد لغوی بررسی و ارزیابی کاربرد زبان و اصول و قواعد آن در یک اثر ادبی است اعم از شعر یا نثر. واژه زمانی می تواند معنی و مفهوم خود را القا کند که درست و در جای خود در عین زیبایی و ظرافت به کار رود.در غیر اینصورت معنی…ارزش نقد ادبی

در ارزش و اهمیت نقد ادبی نباید تردید کرد زیرا به یاری آن می توان از آثار ادبی لذت برد و درکی روشن از محاسن و بدایع و لطایف یافت. نقد ادبی تاثیر حقیقی آثار هنری را تئجیه می نماید و خط سیر و ذوق مطبوع اثر هنری را در هر دوره و زمان نمایان…حفاظت شده: مسئله این است

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: