دسته بندی :فلسفه

هیچ؛ در تمنای ارزشی برای ماندن

فرشاد نوروزی   «ای از نژاد مفلوک فانی، فرزند بخت و فلاکت چرا مرا وادار می کنی تا چیزی به تو بگویم که مصلحت آن است که درباره اش نشنوی؟ آن چه از همه بهتر است مطلقاً فراسوی دسترسی توست، زاده نشدن، نبودن، هیچ بودن[i]. اما پس از آن بهترین چیز برای تو هرچه زودتر
مساله نیچه

مسأله نیچه سخنران: فرشاد نوروزی زمان: سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ – ساعت: ۱۷ الی ۱۹ مکان: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران- سالن کنفرانس انجمن های علوم اجتماعی ایران انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن جامعه شناسی ایرانجمهوري سكوت

ژان پل سارتر برگردان: فرشاد نوروزی – محمد زرینه   فرهنگ نامه تخصصی فلسفه مواجه سارتر با واژگان همواره نه بر سیاق تحلیل گزاره که بر تنسیق خاستگاه اگزیستانسیالیستی عبارات استوار است و از اینرو باید آثار وی را نه در گزاره های تحلیلی که در بافتار معانی مستتر در کنه آنها و ساحت اندیشگی سارتر دریافت؛ هرچند
لوکاچ: بازگشت به عینیت

لوکاچ: بازگشت به عینیت[1] مقدمه از دکتر مجید مددی برگردان از فرانسه: فرشاد نوروزی   این مقاله ترجمه ای است از مصاحبه نشریه la quinzaine littéraire با گئورگ لوکاچ که در شماره 17 آن به چاپ رسیده است. مصاحبه از: Naim Kattall  فایل کامل این متن بصورت word مقدمه دکتر مجید مددی من گرچه نوشتن
خاستگاه روانی توتمیسم معاصر

فرشاد نوروزی «کسی که مرجع اثرش دولت یا حزب سیاسی او است و معیار ارزش و حقیقت او دولت یا حزب باشد و پرچم نماد گروه او شئ مقدس باشد، مذهب قبیله ای و پرستش توتمی دارد. هر چند که در نظر او گروه یا حزبش کاملاً نظامی عقلانی تلقی می شود (که البته تمامیهيچ؛ خودفريفتگي و ارزش هاي جعلی

هیچ؛ خودفریفتگی و ارزش های جعلی فرشاد نوروزی  | روزنامه اعتماد «هیچ انگاری همچون حالتی روانی زمانی لاجرم تحقق می یابد که: در تمامی رویدادها «معنایی» را که در نهایت نیست جسته باشیم».[i] سرآمد شبکه ای از باورهای انباشت شده که ذره ای بر خود رنگ تأمل ندیده اند، در صیرورت منقطع تاریخی هیچ انگاریبی اساسی باور دینی

نورمن مالکوم ترجمه: فرشاد نوروزی (این مقاله ترجمه ای است از مقاله نورمن مالکوم[۱]، با نام بی اساسی باور دینی[۲] بر گرفته از فصل هفت کتاب خرد و مذهب، انتشارات دانشگاه آکسفورد)      ۱       ویتگنشتاین در آخرین یادداشت هایش می نویسد که دشوار است “بی اساسی باورهایمان را دریابیم.” وی اندیشه اش را بدین امر معطوف
جنگ افزاری انقلابی به نام فلسفه

جنگ افزاری انقلابی به نام فلسفه[i] لویی آلتوسر برگردان: فرشاد نوروزی و شروین طاهری |این مقاله مصاحبه ای است با لویی آلتوسر که توسط “Maria Antonietta Macciocchi” صورت گرفته است و ترجمه آن به زبان انگلیسی توسط “Andy Blunden” انجام شده است. |انتشار این مصاحبه ابتدا در سال 1968 در “L’Unità” که در سال 1971


برچسب ها :