دسته: ترجمه

اگر کوسه ها آدم بودند-برتولت برشت

اگر کوسه ها آدم بودند… برتولت برشت برگردان از متن آلمانی به فارسی : فرشاد نوروزی Wenn die Haifische Menschen wären – 1948 Bertolt Brecht 1898–1956 Aus dem Deutschen ins Persische übersetzt von Farshad Norouzi دریافت pdf | یادداشت داستان کوتاه اگر کوسه ها آدم بودند (1948) اثر برتولت برشت به موضوع جور و ستم دولت ها…
بی اساسی باور

  مقاله ای از نورمن مالکوم تحت عنوان "بی اساسی باور" ترجمه کرده بودم که در شماره اردیبهشت ماه کتابماه دین به چاپ رسیده است،    لینک شماره مربوط مجله http://www.ketabmah.ir/PaperList2.aspx?id=9987&Magazineid=2 لینک دریافت فایل پی دی اف مقاله http://www.ketabmah.ir/ViewPdf.aspx?paperid=26220جمهوري سكوت

ژان پل سارتر برگردان: فرشاد نوروزی – محمد زرینه   فرهنگ نامه تخصصی فلسفه مواجه سارتر با واژگان همواره نه بر سیاق تحلیل گزاره که بر تنسیق خاستگاه اگزیستانسیالیستی عبارات استوار است و از اینرو باید آثار وی را نه در گزاره های تحلیلی که در بافتار معانی مستتر در کنه آنها و ساحت اندیشگی سارتر دریافت؛ هرچند…
جنگ افزاری انقلابی به نام فلسفه

جنگ افزاری انقلابی به نام فلسفه[i] لویی آلتوسر برگردان: فرشاد نوروزی و شروین طاهری |این مقاله مصاحبه ای است با لویی آلتوسر که توسط “Maria Antonietta Macciocchi” صورت گرفته است و ترجمه آن به زبان انگلیسی توسط “Andy Blunden” انجام شده است. |انتشار این مصاحبه ابتدا در سال 1968 در “L’Unità” که در سال 1971…