ترجمه شعری از هاینریش هاینه: من به بهشت باور ندارم

Heinrich-heine_1

هاینریش هاینه

Ich glaub nicht an den Himmel

برگردان از زبان آلمانی: فرشاد نوروزی

من به بهشت موعود کشیشان مقدس نما

باور ندارم

من فقط به چشمان تو مؤمن هستم،

که نور آسمانی ام هستند.

 

من به خداوندگاری که کشیشان مقدس نما

از آن سخن می گویند،

باور ندارم

من فقط به قلب تو مؤمن هستم،

و جز قلب ات هیچ خدایی ندارم.

 

من نه به شیطان باور دارم

و نه به جهنم و عذاب آن

من فقط به چشمان و قلب شیطانی تو

مؤمن هستم