مجله فلسفه نو – شماره ششم- زیبایی شناسی ۲

سال دوم – شماره ششم– بهاء چهار هزار و پانصد تومان

صاحب امتیاز انجمن علمی فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول و سردبیر: فرشاد نوروزی

هیئت علمی: دکتر مجید مددی،دکتر نصرالله حکمت، دکتر سروش دباغ، دکتر مهدی اخوان، فرشاد نوروزی، شروین طاهری، رهام برکچی زاده، مریم پیردهقان، محمد زرینه، بهزاد کورشیان، رضا اسکندری، بنفشه افتخاری، ایوب محمودی لاری
طراحی لوگو : رها زائر
طراحی جلد: کمال کچوئیان
ویراستار: شروین طاهری
صفحه آرا: رضا اسکندری

نویسندگان و مترجمان این شماره: دکتر مجید مددی، دکتر محمد ضیمران، مسعود فراستی، ارنست بلوخ، ژاک رانسیر، مایکل.ب.ژیل، زیگموند فروید،فیلیسیتی کلمن، هانس گئورگ گادامر، هربرت گرابس، یورگن هابرماس، سارا اسکندری، رضا اسکندری، زهرا بیرشک، صابر دشت آرا، محمد زرینه، شروین طاهری، بهزاد کورشیان، الهام نصیری پور، فرشاد نوروزی

 

در این شماره می خوانید:

هنر پدیده ای اجتماعی – دکتر مجید مددی

نگاهی دیگر به فلسفه هنر افلاطون – دکتر محمد ضیمران و دکتر مریم جلالی

تخیل هنرمندانه به مثابه پیش نگرش روشن کننده ی آشکار – ارنست بلوخ – شروین طاهری

زیبایی شناسی و هرمنوتیک – هانس گئورگ گادامر – زهرا بیرشک

لرد شافتسبری ، جستاری در باب زیبایی شناسی – مایکل . ب . ژیل – بهزاد کورشیان

ناهشیار – زیگموند فروید – سارا اسکندری

زیبایی شناسی امر غریب – هربرت گرابس – رضا اسکندری

انقلاب زیباشناسی و برون دادهای آن – ژاک زانسیر – صابر دشت آرا

مدرنیته دربرابر پست مدرنیته – یورگن هابرماس – رضا اسکندری

بازشناسی اسطوره ی زروان در ایران باستان – فرشاد نوروزی

فرم ، محتوی و حرکت – گفتگو با استاد مسعود فراستی

معرفی کتاب : آراء تربیتی برتراند راسل