جمهوري سكوت

ژان پل سارتر برگردان: فرشاد نوروزی – محمد زرینه   فرهنگ نامه تخصصی فلسفه مواجه سارتر با واژگان همواره نه بر سیاق تحلیل گزاره که بر تنسیق خاستگاه اگزیستانسیالیستی عبارات استوار است و از اینرو باید آثار وی را نه در گزاره های تحلیلی که در بافتار معانی مستتر در کنه آنها و ساحت اندیشگی سارتر دریافت؛ هرچند…
فلسفه در وب فارسی

گر چرخ به کام ما نگردد، کاری بکنیم تا نگردد گر گشت، خوش است، ورنه ما، دست از وی نکشیم تا نگردد. (ابوالقاسم لاهوتی) گاهی واژگان قاصر از انتقال احساس یا افکار هستند، ذهن لگام گسیخته در بند زبان نیست اما چاره ای نیست باید به زبان ناقصم واژگان را یک به یک بسپارم، که…
گفتگویی با آلبر کامو

برگردان از فرانسه: فرشاد نوروزی مصاحبه پیش رو در کریسمس سال 1951 در   Le Progrès de Lyonمنتشر شده است. +آیا فکر می کنید ارتباطی منطقی میان دو واژه «کینه» و «دروغ» وجود دارد؟ کینه فی نفسه یک دروغ است. به خودی خود قسمی از وجود انسان را خاموش می دارد. کینه منکر آنچیزیست که در…
لوکاچ: بازگشت به عینیت

لوکاچ: بازگشت به عینیت[1] مقدمه از دکتر مجید مددی برگردان از فرانسه: فرشاد نوروزی   این مقاله ترجمه ای است از مصاحبه نشریه la quinzaine littéraire با گئورگ لوکاچ که در شماره 17 آن به چاپ رسیده است. مصاحبه از: Naim Kattall  فایل کامل این متن بصورت word مقدمه دکتر مجید مددی من گرچه نوشتن…
خاستگاه روانی توتمیسم معاصر

فرشاد نوروزی «کسی که مرجع اثرش دولت یا حزب سیاسی او است و معیار ارزش و حقیقت او دولت یا حزب باشد و پرچم نماد گروه او شئ مقدس باشد، مذهب قبیله ای و پرستش توتمی دارد. هر چند که در نظر او گروه یا حزبش کاملاً نظامی عقلانی تلقی می شود (که البته تمامی…هيچ؛ خودفريفتگي و ارزش هاي جعلی

هیچ؛ خودفریفتگی و ارزش های جعلی فرشاد نوروزی  | روزنامه اعتماد «هیچ انگاری همچون حالتی روانی زمانی لاجرم تحقق می یابد که: در تمامی رویدادها «معنایی» را که در نهایت نیست جسته باشیم».[i] سرآمد شبکه ای از باورهای انباشت شده که ذره ای بر خود رنگ تأمل ندیده اند، در صیرورت منقطع تاریخی هیچ انگاری…بی اساسی باور دینی

نورمن مالکوم ترجمه: فرشاد نوروزی (این مقاله ترجمه ای است از مقاله نورمن مالکوم[۱]، با نام بی اساسی باور دینی[۲] بر گرفته از فصل هفت کتاب خرد و مذهب، انتشارات دانشگاه آکسفورد)      ۱       ویتگنشتاین در آخرین یادداشت هایش می نویسد که دشوار است “بی اساسی باورهایمان را دریابیم.” وی اندیشه اش را بدین امر معطوف…
جنگ افزاری انقلابی به نام فلسفه

جنگ افزاری انقلابی به نام فلسفه[i] لویی آلتوسر برگردان: فرشاد نوروزی و شروین طاهری |این مقاله مصاحبه ای است با لویی آلتوسر که توسط “Maria Antonietta Macciocchi” صورت گرفته است و ترجمه آن به زبان انگلیسی توسط “Andy Blunden” انجام شده است. |انتشار این مصاحبه ابتدا در سال 1968 در “L’Unità” که در سال 1971…