برچسب: هگل

هگل و ما

هدف از گردآوری مجموعه‌ای از مقالات و مصاحبه‌ها در کتاب حاضر، نه صرفا حل یا توضیح مسالۀ «نسبت ما و هگل»، بلکه پیش از هرچیز تلاشی است برای خلق خود این «مسئله» و بررسی امکان‌های پیدایش آن، یا به تعبیر فنی‌تر، پروبلماتیزه کردن آن. این پروبلماتیزه کردن، بیش از هر چیز بناست از موتور نفی…
هگل و مارکس

هگل و مارکس* ژان هیپولیت برگردان: فرشاد نوروزی بندتو کروچه فیلسوف ایتالیایی در سال 1907 رساله ای تحت عنوان "در فلسفه هگل چه چیز زنده و چه چیز مرده است" نگاشت. به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است که از تأثیر هگل (که جز فرانسه در سراسر اروپا شایان توجه بوده است) و آنچه ممکن است از میراث…
هگل و مواجهه ما با مدرنيته

شروين طاهري و فرشاد نوروزي زماني که سخن از نسبت «ما» با «هگل» به ميان مي‌آيد، مي‌توان از مشترکات و تبادلات متافيزيکي ميان انديشه «ما» و ايده‌آليسم مطلق هگلي سخن گفت. اما اگر بيشتر بر سطح انضمامي-تاريخي بحث تاکيد داشته باشيم، مي‌توان با در نظر گرفتن هگل به عنوان نماد مدرنيته غربي، نسبت ما با…


Tags:


لوکاچ: بازگشت به عینیت

لوکاچ: بازگشت به عینیت[1] مقدمه از دکتر مجید مددی برگردان از فرانسه: فرشاد نوروزی   این مقاله ترجمه ای است از مصاحبه نشریه la quinzaine littéraire با گئورگ لوکاچ که در شماره 17 آن به چاپ رسیده است. مصاحبه از: Naim Kattall  فایل کامل این متن بصورت word مقدمه دکتر مجید مددی من گرچه نوشتن…
رد ایده باوری (ایدئالیسم)

| برگرفته از کتاب مارکسیسم و فلسفه زبانی[2]  -1965 موریس کنفورث[3]  ترجمه ی فرشاد نوروزی مخالفت مور[4] با فایده باوری[5] همسو با تردید عمومی نسبت به این نوع دیدگاه اخلاقی و سیاسی بود. در آستانه‌ی قرن جدید، با نگاشته شدن مبانی اخلاق[6]، این نگرش نیز رنگ کهنگی به خود گرفت. از منظر تئوریک گسست این نگرش تحت فشار مجادله…