دسته: یادداشت

اسطوره ها و افسانه ها؛ در پی حیات مشترک بشری

فرشاد نوروزی؛ این موضوع همواره در میان تاریخ شناسان مطرح است که تاریخ با افسانه آغاز می گردد،و البته در این نوشتار قصد دارم که به زوایای مشترک میان اسطوره های ملل بپردازم. مطلب مهمی که وجود دارد این است که اعتقادات اولیه و کهن که شاید امروز مطایبه آمیز باشد خود ما انسانهای مدرن…بدون عنوان

گاه چنان جانم آه آلود است که تبلور چشمانم اشک است و زبانم سکوت. من در میان مردمانی سخن از فلسفه ای نو میزنم که از من می پرسند با فلسفه می شود نان خرید و دغدغه شان از رنگارنگ حیات فراتر نمی رود. شاید از فرش بر فرش رفتن بهتر باشد تا رو سوی…درباره مقاله تراژدی فلسفه در ایران معاصر

مقاله ای که در شماره اردیبهشت تحت عنوان تراژدی فلسفه در ایران معاصر در مجله فلسفه نو ار من منتشر شد پرداختی است به حقایقی که پیشروی اهالی فلسفه در ایران است ؛ شاید خیلی تلخ باشد اما من حقیقت را گفتم و این درد فلسفه بود که بر قلم جاری کردم. فرشاد نوروزیدست نوشته ای برای فلسفه

در میان صفحات روزنامه ها و مجلات اغلب صفحه ای به نام اندیشه وجود دارد که کما بیش به موضوعات فلسفه می پردازد یا هر چندگاهی نشریه ای با دغدغه روشنفکری به میان می آید که بخشی را به-صرفا-نام فلسفه اختصاص می دهد؛  در دانشگاه های علوم انسانی هم اگر نشریه ای باشد توسط اساتید…حفاظت شده: تحلیل تنباکو و مشروطه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:حفاظت شده: روشنفکری انقلاب اسلامی در اندیشه مرتضی مطهری

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:حفاظت شده: یادداشتی بر اندیشه سید

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:
نگاهی به مد

نمی توان بازه زمانی مشخصی را برای یک سبک خاص در نظر گرفت چرا که مد دربرگیرنده ی زمینه های مختلفی در مفاهیمی چون اقتصاد،تاریخ،انسانشناسی و جامعه شناسی و… دارد. مد مفهومی است که تبادر ذهنی آن همواره چهره ای از مصرفگرایی و استثمار دنیای مدرن را می نماید. اما در نگاهی دیگر به مد…