فهم ناقص قانون طبیعت مساوی است با خدا

[تصویر: stephenhawking1.jpg]

خبرگزاری فلسفه؛
این متن ترجمه ای است از مصاحبه گاردین با استفن هاوکینگ
ترجمه فرشاد نوروزی

استفن هاوکینگ فیزیکدان مشهور که نظریه ی اخیرش درباره ی عدم وجود خالق اسباب شناخته تر شدن وی در دنیای علم و البته مذهب گشت در مصاحبه ای با گاردین درباره ی عالم پس از مرگ اظهار داشت که، وجود دنیای پس از مرگ تنها داستانی خرافه ای است.
وی با بیان عدم وجود خالق گفت که باید انسانها زندگی ارزشمند تری را در دنیا داشته باشند.
خبرنگار گاردین از وی درباره ترس از مرگ سوال کرد و هاکینگ پاسخ داد:
من 49 سال است که منتظر مرگ زودرس خود هستم. من از مرگ نمی ترسم، اما عجله ای برای مرگ ندارم چراکه کارهای زیادی برای انجام دادن دارم. من به مغر به عنوان یک رایانه می نگرم که تنها زمانی که اجزاء آن از کار افتند از فعالیت باز می ایستد. هیچ بهشت یا عالم پس از مرگی برای رایانه های معیوب وجود ندارد و این تنها یک داستان خرافه ای برای مردمی است که از عالم پس از مرگ و تاریکی می ترسند.
کتاب “تاریخچه ی زمان” هاوکینگ 9 میلیون نشخه در سال 1998 فروش رفت، در این کتاب وی امر الوهی هستی را به عنوان نیرویی معرفی می کند که خلقت جهان را توضیح می دهد.
اما در سال 2010 هاوکینگ به دایان ساویر گفت در جدال با دین علم برنده خواهد شد !
هاوکینگ به ساویر گفت: “چیزی که بیانگر تعریف خدا به عنوان مفهومی الهی است همان قانون حاکم طبیعت است که خدا خوانده می شود؛ اما این چیزی نیست که اکثریت مردم آن را با عنوان خدا می خوانند.”
مردم یک موجود شبیه به انسان ساخته اند که بتوانند با آن روابطی شخصی داشته باشند، وقتی به عالم در حجمی وسیع نگاه کنیم چگونگی زندگی تصادفی انسان در آن امری ناچیز است.

[تصویر: stephen_hawking_headshot.jpg]

هاوکینگ در کتاب اخیر خود طرح عظیم نظریه ی نیوتن مبنی بر اینکه منظومه شمسی نمی تواند بدون خدا ایجاد شده باشد را به چالش می کشد. هاوکینگ در این باره می نویسد: ” عالم می تواند مانند قانونی چون جاذبه خود را از هیچ ایجاد نماید.”
هاوکینگ در از 21 سالگی مبتلا به بیماری است که قدرت تکلم خود را از دست داد و سالهاست که بوسیله ی گفتار الکترونیکی سخن می گوید. این دستگاه به او اجازه داده است تا بتواند به پژوهش هایش ادامه دهد و مرتبه ای بالا در کمبریج دست یابد که پیش از این از آن نیوتن بوده است. مشهور ترین نظریه ی او توضیح می دهد که سیاه چاله ها چگونه از خود اشعه ساطع می نمایند.
گاردین