پرونده هگل و ما در مجله اطلاعات حکمت و معرفت

در این پرونده مقاله شروین طاهری و من نیز چاپ شده است.

10404044_770924466259105_8410499641047584334_oتوضیح تکمیلی در سایت خبرگزاری مهر