نمادهای منطقی در آفیس

دکتر فلاحی عزیزاین نماد ها را از ورد استخراج کرده اند

که واقعا کاربردی می باشد:

[تصویر: Download.png]

یک لیست هم من تهیه کردم که با برنامه های مختلف از جمله نرم افزار های ویرایش متن سایت ها و سرویس های وبلاگ دهی سازگار هستند… که در ادامه مطلب قرار دارد.

البته این لیست هم من پیشنهاد می کنم:¬

˜

!

&

+

ǀǀ


T

1

F

0