برچسب: ادبیات

ترجمه شعری از هاینریش هاینه: من به بهشت باور ندارم

هاینریش هاینه Ich glaub nicht an den Himmel برگردان از زبان آلمانی: فرشاد نوروزی من به بهشت موعود کشیشان مقدس نما باور ندارم من فقط به چشمان تو مؤمن هستم، که نور آسمانی ام هستند.   من به خداوندگاری که کشیشان مقدس نما از آن سخن می گویند، باور ندارم من فقط به قلب تو…
فضیلتِ سکوت، بردگیست

نگاهی به جایگاه زن در ادبیات یونان باستان (بخش اول) فرشاد نوروزی بازنمود جایگاه و شخصیت زن در میان سلسله ملل دوران باستان با طرد اجتماعی و جایگاه شهروندی درجه دوم پیوند خورده است. پیرو قوانین بدوی که بشر مدرن خود را عاری از آن می داند خیانتی بزرگ در طول تاریخ علیه زنان وجود…