دسته: یونان کلاسیک

معرفی ترجمه مقاله هراکلیت در سایت دیوید مایت

مقاله ای که از دیوید مایت به فارسی ترجمه شد در سایت نویسنده نیز معرفی شده است لینک در سایت دیوید مایت: اینجا کلیک کنیدفضیلتِ سکوت، بردگیست

نگاهی به جایگاه زن در ادبیات یونان باستان (بخش اول) فرشاد نوروزی بازنمود جایگاه و شخصیت زن در میان سلسله ملل دوران باستان با طرد اجتماعی و جایگاه شهروندی درجه دوم پیوند خورده است. پیرو قوانین بدوی که بشر مدرن خود را عاری از آن می داند خیانتی بزرگ در طول تاریخ علیه زنان وجود…