خوراک
ارسال ها
دیدگاه ها

بایگانی دسته ای برای 'شعر'

هیروشیما

  | ماری لوئیز کاشنیتس | برگردان از زبان آلمانی فرشاد نوروزی   کسی که روی هیروشیما مرگ را پرتاب کرد، همانیست که به کلیسا رفت و ناقوس را نواخت. کسی که روی هیروشیما مرگ را پرتاب کرد، با حلقه طناب گردنش از روی صندلی پرید و خودش را خفه کرد. کسی که روی هیروشیما […]

خواندن کامل ارسال »

ارسال های قدیمی تر »