دسته بندی :یادداشت

لطف یک پیرمرد فرانسه درس خوانده ایرانیپیش شماره مجله فلسفه نو

پیش شماره مجله فلسفه نو فهرست موضوعات : پرونده سید احمد فردید : فردید که بود تفکر – سید احمد فردید هایدگر ایرانی ایران هایدگری – محمد نژاد ایران فردید و آفرینش واژگان مقالات : تراژدی فلسفه در ایران – فرشاد نوروزی ویتگنشتاین و فرهنگ – سامان کباریان اراده مطلق در سراشیب انحطاطی اخلاقی –معادل ها در منطق ریاضی

فرشاد نوروزی؛ در منطق تیدمن نماد ( ≡ ) بیانگر گزاره های دو شرطی است در حالی که این نماد برای معادل به کار می رود همچنین برای عطف در منطق تیدمن از (.) استفاده شده است در حالیکه عموما در منطق ریاضی از نماد (∧) استفاده می شود. در این پست معادل ها رانمادهای منطقی در آفیس

دکتر فلاحی عزیزاین نماد ها را از ورد استخراج کرده اند که واقعا کاربردی می باشد: یک لیست هم من تهیه کردم که با برنامه های مختلف از جمله نرم افزار های ویرایش متن سایت ها و سرویس های وبلاگ دهی سازگار هستند… که در ادامه مطلب قرار دارد.ریشه منطق

فرشاد نوروزی؛ در این یادداشت بطور اجمالی به تعریف ریشه واژه منطق پرداخته شده است که صرفا جهت آشنایی علاقه مندان به منطق با ریشه ی این واژه است که البته بزودی سیر آغاز و تحولات منطق از پیش سقراطیان تا ارسطو بصورت کوتاه نوشت بر روی سایت منطق نامه قرار خواهد گرفت.دانشگاه و توسعه

یادداشتم در ویژه نامه هجدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها 1390 – شماره 3 فایل تصویری فرشاد نوروزی؛ اشاعه ی فرهنگ ترویج علم در دانشگاه نه تنها بسته به پتانسیل های بالقوه ی دانشجویان ، که نیازمند همکاری و حمایت سایر نهاد های اجتماعی از جمله دولت، آموزش و پرورش و … نیز
فهم ناقص قانون طبیعت مساوی است با خدا

خبرگزاری فلسفه؛ این متن ترجمه ای است از مصاحبه گاردین با استفن هاوکینگ ترجمه فرشاد نوروزی استفن هاوکینگ فیزیکدان مشهور که نظریه ی اخیرش درباره ی عدم وجود خالق اسباب شناخته تر شدن وی در دنیای علم و البته مذهب گشت در مصاحبه ای با گاردین درباره ی عالم پس از مرگ اظهار داشت که،اسطوره ها و افسانه ها؛ در پی حیات مشترک بشری

فرشاد نوروزی؛ این موضوع همواره در میان تاریخ شناسان مطرح است که تاریخ با افسانه آغاز می گردد،و البته در این نوشتار قصد دارم که به زوایای مشترک میان اسطوره های ملل بپردازم. مطلب مهمی که وجود دارد این است که اعتقادات اولیه و کهن که شاید امروز مطایبه آمیز باشد خود ما انسانهای مدرن